Installation de déstratificateurs - Centre commercial

Juridische kennisgeving

Deze website is gepubliceerd door Airius France, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Saint-Nazaire onder Sirenenummer 534 441 597.

Het hoofdkantoor

AIRIUS Benelux – 4 Drukpersstraat B-1000 Brussels

Telefoon : 023 183 380
Fax : 09 72 36 36 50
E-mail : contact@airius-nederland.nl

Publicatie directeur

Dhr. Jacques LE BAIL, Zaakvoerder

Website creatie en hosting

Realisatie : www.thefunkymonkey.agency 

Hosting : www.ovh.com

Wettelijke bepalingen

Deze website en de elementen waaruit deze bestaat, zijn onderworpen aan intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Airius France. In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Neem contact met ons op om dit recht uit te oefenen.